DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Sádrokartonářské a stavební práce

Stěny

Stěny

 

 
Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby Rigips jsou určeny pro širokou oblast použití v interiérech, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích a při opravách bytových, občanských i průmyslových staveb. Využít je lze mimo jiné i na montáž příček a pro obklady stěn.
Konstrukce příček slouží především k členění interiérů na jednotlivé místnosti, ale také k vedení potřebných instalací. Splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny. V případě použití sádrovláknitých desek Glasroc F Riflex lze v interiéru vytvořit zajímavé ohýbané konstrukce.
Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací, což je zvláště vhodné při rekonstrukcích (např. v panelových domech). Dutinu uvnitř konstrukce je možno využít k vedení instalací všeho druhu. Ideálně rovná plocha stěny pak může být snadno opatřena zvoleným druhem interiérového nátěru či nalepenou tapetou.

Typy produktů

 

Základní výhody

  • nízká hmotnost
  • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
  • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
  • snadná opravitelnost stěn
  • rovinnost konstrukcí
  • neprůzvučnost
  • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
  • splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků
  • ekonomická efektivita

Zateplení stěn

Dlouhodobé úspěšné používání tepelných izolací z pěnového polystyrenu na celém světě prokázalo, že výborné vlastnosti EPS je možno výhodně využít v celé řadě stavebních konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, fasád, podlah i stropů. Pro izolaci stěn staveb je možné použít způsob vnitřního nebo vnějšího zateplení.
 

Stěnové systémy

Sádrokartonové příčky
 
 


 
Sádrokartonové příčky Rigips jsou nenosné, samonosné interiérové dělící konstrukce, určené ke členění interiérů na jednotlivé místnosti. Splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny.

Základními výhodami jsou: nízká hmotnost, rychlý postup výstavby.

Konstrukce příčky Rigips je provedena buď z dřevěných hranolů, nebo ze systémových tenkostěnných profilů z pozinkovaného plechu. Jednoduché, dvojité nebo trojité opláštění tvoří sádrokartonové desky RB (A), při vyšších požadavcích na požární odolnost desky RF(DF). Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny impregnované desky RBI (H2) nebo i impregnované protipožární desky RFI (DFH2). Do dutiny příčky se obvykle vkládá minerální izolace.

Sádrokartonové předsazené stěny

 


 
Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací.

Konstrukce obkladů stěn se dělí na tři základní skupiny. Jedná se o tzv. „suchou omítku“, kde je omítka nahrazena nalepením sádrokartonových desek nebo desek Rigitherm (desky s nakašírovanou vrstvou izolace) na stávající konstrukci.
Druhou skupinou jsou tzv. předsazené stěny spřažené, kde je použita konstrukce z profilů, která je spojena se stávající stěnou.
Poslední možností jsou tzv. volně stojící předsazené stěny. Předsazené stěny tvoří povrchovou úpravu zdiva. Je možno s nimi provádět případné zateplení z interiéru či k vedení potřebných instalací.

Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací.

Jednoduché či vícenásobné opláštění tvoří sádrokartonové desky RB (A), při vyšších požadavcích na požární odolnost desky RF (DF). Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny impregnované desky RBI (H2) nebo je možné použít i impregnovanou protipožární desku RFI (DFH2). V případě lepení desek se používají pouze desky RB a RBI, lepené konstrukce nemají schválenou požární odolnost.

Předsazená stěna spřažená

Předsazené stěny spřažené se používají v případě neúnosného či nerovného povrchu stěn a při potřebě ukrýt instalační vedení. Do vzniklého meziprostoru je možno vložit minerální izolaci.

Volně stojící předsazené stěny

Volně stojící předsazené stěny se uplatní tam, kde je nutno vyrovnat nerovnosti podkladu a případně do meziprostoru umístit instalace či tepelnou izolaci. Jako nosná konstrukce se používají příčkové profily CW a UW. Montáž podkonstrukce je shodná jako u montáže příčky.
 

Sádrovláknité desky Glasroc F Riflex  pro ohýbané konstrukce
 

 
Sádrovláknité desky Glasroc F Riflex jsou za sucha ohýbatelné desky. Používají se pro montáž ohýbaných konstrukcí příček, předsazených stěn, podhledů, klenby apod. Tyto desky splní i náročné architektonické požadavky. Konstrukce z desek Glasroc F Riflex splňují také nároky na neprůzvučnost a požární odolnost. Glasroc F Riflex nabízí nadprůměrnou flexibilitu a hladký povrh desky. 

Desky se dodávají v tloušťkách 6 mm, 10 mm a 12,5 mm. Desky tloušťky 6 mm lze ohýbat za sucha až na poloměr 600 mm (viz. tabulka).
  tloušťka
[mm]
min poloměr
[mm]
Konkávní ohnutí 6 600
10 1400
Konvexní ohnutí 6 600
10 2500
V případě menších poloměrů než je uvedeno v tabulce se používají speciálně řešené sádrokartonové desky. V tomto případě doporučujeme konzultaci s technickým oddělením Rigips.

Příčky a předsazené stěny z desek Glasroc F Riflex

Rošt šachtové stěny je vytvořen z vodorovných profilů (UW), které jsou s ohledem na poloměr zaoblení nastřiženy a připevněny k podlaze či stropu. Svislé profily (CW) jsou umístěny ve vzájemných odstupech 300 mm.

Podhledy z desek Glasroc F Riflex

Tvar zaoblení pro podhled je vytvořen z ohebných nosných profilů HUT 59/7. Tyto profily se předohýbají do požadovaného tvaru a připevní ke stropu pomocí závěsů nonius (nutná vzpěrná pevnost). Podélná osnova válcové plochy je tvořena z montážních profilů CD v roztečích 300 – 500 mm podle poloměru zaoblení a požadavků na požární odolnost.

Obklady sloupů a nosníků
Dřevěné či kovové sloupy a nosníky se obkládají z důvodu zvýšení jejich požární odolnosti a nebo z důvodu estetického.

Stěny šachet
Šachtové stěny jsou konstrukce předsazených stěn, jež mohou být namáhány požárem z obou stran.

Sádrovláknité příčky Rigidur
Sádrovláknité desky Rigidur představují novou generaci materiálů pro suchou vnitřní výstavbu a jsou určeny pro univerzální použití jako stavební, protipožární i impregnované. Sádrovláknité desky se vyrábí ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad.

Sádrovláknité předsazené stěny Rigidur
Sádrovláknité desky Rigidur představují novou generaci materiálů pro suchou vnitřní výstavbu. Jde o jedinečný produkt s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a nízkou hmotností.

 


 
Vysoké příčky
Požárně odolné sádrokartonové stěny posunují limitní výšku vertikálních sádrokartonových konstrukcí z dosavadních deseti metrů na neuvěřitelných 15,46 m. Tyto výškové konstrukce stěn nacházejí uplatnění ve skladových a montážních halách, průmyslových objektech, či v stále oblíbenějších super a hypermarketech, kde byly až dosud při výstavbě používány výhradně klasické technologie založené na mokrých procesech, které značně prodlužovaly a prodražovaly výstavbu (technologické přestávky vlivem mokrých procesů, nutnost provádění základových pásů, atd.).
 

 
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek